Close

9. november 2018

Fravær for leger i 2019

Aleksander B. Thorne: uke 28, 29, 30

Anniken Hansen: uke 26, 31, 32

Kari Aarhus Kinn: uke 28, 30, 31, 32

Anne M. Brobakken: 3-4/7, uke 29, 31, 32

Erlend F. Olsen: 6/6, uke 26, 27, 28

Arild Smith Pedersen: uke 27, 28, 29