Close

9. januar 2020

Fravær leger 2020

Anne M. Brobakken: 20/11

Arild Smith Pedersen:

Anniken Hansen: permisjon til 01.06.21.

Kari Aarhus Kinn: 

Aleksander B. Thorne: permisjon til 01.03.22.

Erlend Fossedal Olsen: 20/11

Helene Grødem: 13/11

Thilde Bjørnseth: 19-20/11