Close

9. januar 2020

Fravær leger 2021

Anne M. Brobakken: 29-31/3

Arild Smith Pedersen: 29-31/3

Anniken Hansen: permisjon til 01.07.21.

Kari Aarhus Kinn: 29-31/3

Aleksander B. Thorne: permisjon til 01.03.22.

Erlend Fossedal Olsen: permisjon til 01.02.22.

Helene Grødem: 

Thilde Bjørnseth: 

Henrik Høydal: