Close

9. januar 2020

Fravær leger 2020

Anne M. Brobakken: uke 28, 29, 31, 32.

Arild Smith Pedersen: uke 29, 30, 31.

Anniken Hansen: permisjon fra uke 30.

Kari Aarhus Kinn: uke 27, 28, 29, 30.

Aleksander B. Thorne: uke 28, 29, 32.

Erlend Fossedal Olsen: uke 30, 31, 32, 33.