Close

Disse finner du på kontoret

Anne M. Brobakken

Fastlege og spesialist i allmennmedisin

Tilstede: mandag (til kl 12), tirsdag, onsdag og fredag.

Erlend F. Olsen

Fastlege under spesialisering i allmennmedisin

I permisjon fra 01.02.21 til 31.01.22, Henrik Høydal er vikar fra
01.03.21

Tilstede: mandag, onsdag, torsdag til kl 12 og fredag.

Kari Aarhus Kinn

Fastlege og spesialist i allmennmedisin

Tilstede: mandag, tirsdag og torsdag.

Anniken Hansen

Fastlege under spesialisering i allmennmedisin

I permisjon til 01.06.21, Thilde Bjørnseth er vikar.

Tilstede:  mandag, tirsdag, torsdag (til kl 12) og fredag.

Arild S. Pedersen

Fastlege og spesialist i allmennmedisin

Tilstede:  mandag, onsdag, torsdag og fredag (til kl 12).

Aleksander B. Thorne

Fastlege og spesialist i allmennmedisin

I permisjon til 01.03.22, Helene Grødem er vikar.

Tilstede: mandag, tirsdag (til kl 12), torsdag og fredag.

Annette Fjerdingøy

Kontorleder

Astrid Høiseth

Helsesekretær

Cindy Lund

Helsesekretær

Tonje Øia

Helsesekretær

Turnuslege

Turnusleger er hos oss 6 mnd av gangen