Close

Disse finner du på kontoret

Anne M. Brobakken

Fastlege og spesialist i allmennmedisin

Tilstede: mandag (til kl 12), tirsdag, onsdag og fredag

Erlend F. Olsen

Fastlege under spesialisering i allmennmedisin

Tilstede: mandag, onsdag, torsdag og fredag til kl 12

Kari Aarhus Kinn

Fastlege og spesialist i allmennmedisin

Anniken Hansen

Fastlege under spesialisering i allmennmedisin

I 18 mnd permisjon fra mai 2023, vikar er Amalie Karlsrud.

Amalie Karlsrud

Vikarlege for Anniken Hansen

Tilstede: mandag, tirsdag, torsdag og fredag.

Arild S. Pedersen

Fastlege og spesialist i allmennmedisin

Tilstede:  mandag, onsdag, torsdag (til kl 12) og fredag

Aleksander B. Thorne

Fastlege og spesialist i allmennmedisin

Annette Fjerdingøy

Kontorleder

Astrid Høiseth

Helsesekretær

Miriam B. Natedal

Helsesekretær

Cindy Lund

Helsesekretær

Tonje Øia

Helsesekretær

Turnuslege

Turnusleger er hos oss 6 mnd av gangen