Close

Disse finner du på kontoret

Anne M. Brobakken

Fastlege

Tilstede: mandag (til kl 12), tirsdag, onsdag og fredag.

Erlend F. Olsen

Fastlege

Tilstede: mandag (til kl 12), tirsdag, onsdag og torsdag.

Kari Aarhus Kinn

Fastlege

Tilstede: mandag, tirsdag og fredag.

Anniken Hansen

Fastlege

Tilstede:  mandag, tirsdag, torsdag (til kl 12) og fredag.

Arild S. Pedersen

Fastlege

Tilstede:  mandag, onsdag, torsdag og fredag (til kl 12).

Aleksander B. Thorne

Fastlege

Tilstede: mandag, tirsdag (til kl 12), torsdag og fredag.

Pappaperm fra 16. mars til slutten av juni (15 uker). Jørgen Remøy er vikar.

Annette Fjerdingøy

Kontorleder

Astrid Høiseth

Helsesekretær

Cindy Lund

Helsesekretær

Tonje Øia

Helsesekretær

Turnuslege

Turnusleger er hos oss 6 mnd av gangen