Close

Disse finner du på kontoret

Anne M. Brobakken

Fastlege og spesialist i allmennmedisin

Tilstede: mandag (til kl 12), tirsdag, onsdag og fredag

Erlend F. Olsen

Fastlege under spesialisering i allmennmedisin

Tilstede: mandag, onsdag, torsdag og fredag til kl 12

Kari Aarhus Kinn

Fastlege og spesialist i allmennmedisin

Frank Terje Johannessen Sunde

Fastlegevikar

Vikar for Kari Aarhus Kinn fra 3. oktober

Anniken Hansen

Fastlege under spesialisering i allmennmedisin

I 18 mnd permisjon fra mai 2023, vikar er Amalie Karlsrud.

Amalie Karlsrud

Vikarlege for Anniken Hansen

Tilstede: mandag, tirsdag, torsdag og fredag.

Arild S. Pedersen

Fastlege og spesialist i allmennmedisin

Tilstede:  mandag, onsdag, torsdag (til kl 12) og fredag

Aleksander B. Thorne

Fastlege og spesialist i allmennmedisin

I permisjon fra 3.7 til 15.10. Vikar i denneperiodien er Juval Mayo.

Juval Mayo

Vikarlege for Aleksander B. Thorne

Annette Fjerdingøy

Kontorleder

Astrid Høiseth

Helsesekretær

Miriam B. Natedal

Helsesekretær

Cindy Lund

Helsesekretær

Tonje Øia

Helsesekretær

Turnuslege

Turnusleger er hos oss 6 mnd av gangen