Close

Disse finner du på kontoret

Anne M. Brobakken

Fastlege og spesialist i allmennmedisin

Tilstede: mandag (til kl 12), tirsdag, onsdag og fredag

Erlend F. Olsen

Fastlege under spesialisering i allmennmedisin

Tilstede: mandag, onsdag, torsdag til kl 12 og fredag

Kari Aarhus Kinn

Fastlege og spesialist i allmennmedisin

Frank Terje Johannessen Sunde

Fastlegevikar

Vikar for Kari Aarhus Kinn fra 3. oktober

Tilstede: mandag, tirsdag og fredag

Anniken Hansen

Fastlege under spesialisering i allmennmedisin

Tilstede:  mandag, tirsdag, onsdag (til kl 12) og torsdag

Arild S. Pedersen

Fastlege og spesialist i allmennmedisin

Tilstede:  mandag, onsdag, torsdag (til kl 12) og fredag

Aleksander B. Thorne

Fastlege og spesialist i allmennmedisin

Tilstede: mandag, tirsdag, torsdag og fredag (til kl 12).

Annette Fjerdingøy

Kontorleder

Astrid Høiseth

Helsesekretær

Miriam B. Natedal

Helsesekretær

Cindy Lund

Helsesekretær

Tonje Øia

Helsesekretær

Turnuslege

Turnusleger er hos oss 6 mnd av gangen