Close

Disse finner du på kontoret

Anne M. Brobakken

Fastlege

Tilstede: mandag, tirsdag (til kl 12), onsdag og torsdag

Erlend F. Olsen

Fastlege

Tilstede: tirsdag, onsdag, torsdag (til kl 12) og fredag.

Kari Aarhus Kinn

Fastlege

Tilstede: mandag, tirsdag og torsdag.

Fravær fra 2. til 15. mars.
Jørgen Remøy er vikar

Anniken Hansen

Fastlege

Tilstede:  mandag, tirsdag, torsdag (til kl 12) og fredag.

Arild S. Pedersen

Fastlege

Tilstede:  mandag, onsdag, torsdag (frem til lunsj) og fredag.

Aleksander B. Thorne

Fastlege

Tilstede: mandag, tirsdag (til kl 12), torsdag og fredag.

Pappaperm fra 16. mars til slutten av juni (15 uker). Jørgen Remøy er vikar.

Annette Fjerdingøy

Kontorleder

Astrid Høiseth

Helsesekretær

Cindy Lund

Helsesekretær

Tonje Øia

Helsesekretær

Turnuslege

Turnusleger er hos oss 6 mnd av gangen